>
ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้แนะนำธุรกิจWORKNA
workna.cop@gmail.com
0888749955
workna

 


Transform สูตร2(ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม)

นวัตกรรมอาหารพืช ใช้ฉีดพ่นทางใบเพื่อให้ธาตุอาหาร ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที อยู่ในรูปของ คีเลต ที่เป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้ธาตุอาหารแต่ละตัวทำปฏิกิริยากัน เพิ่มประสิทธิภาพให้ธาตุอาหารละลายน้ำได้ดี คงสภาพได้นานและไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อหรือรากพืช ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต ช่วยในการสะสมอาหาร ลดปัญหาดอกร่วง ผลร่วง ปราศจากสารพิษตกค้าง ปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

  • เป็นสารละลายใช้ฉีดพ่นทางใบเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช  ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที  ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารมากขึ้น
  • อยู่ในรูปของคีเลต  ที่เป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้ธาตุอาหารแต่ละตัวทำปฏิกิริยากัน  ช่วยชลอดการสูญเสียสารอาหาร  เพิ่มประสิทธิภาพให้ธาตุอาหารละลายน้ำได้ดีและไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อหรือรากพืช
  • เสริมสร้างการเจริญเติบโต  ช่วยในการสะสมอาหาร  ลดปัญหาดอกร่วง  ผลร่วง
  • ปราศจากสารพิษตกค้าง  ปลอดภัย  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 
 
 
   
©2012 by www.workna.com


สินค้า 0