>
ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้แนะนำธุรกิจWORKNA
workna.cop@gmail.com
0888749955
workna

 


Transform สูตร1(นาโน เอ็นไซม์)

อาหารพืชที่เป็นสารโพลิเมอร์ชีวภาพสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ในเปลือกของสัตว์จำพวกกุ้ง ปูช่วยให้พืชกินได้ 24 ชม. แข็งแรง ทนทาน โตไว รากแข็งแรง ใบใหญ่ ไม่ต้องใช้สารจับใบ ไม่เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติเด่น

  • กระตุ้นให้พืชสามารถกินอาหารได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ช่วยเร่งการเจริญเติบโต
  • ช่วยให้พืชผลิตสารไคติเนลได้มากขึ้น  เพื่อให้พืชมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
  • ช่วยให้พืขมีความแข็งแรง  ทนทานต่อการรบกวนของแมลงศัตรูพืช
  • กระตุ้นให้พืชสร้างรากฝอยที่ยาวและแข็งแรง  เพื่อดูสารอาหารได้ลึกและมากกว่า
  • ช่วยให้ดินร่วนซุย  ปรับสภาพน้ำให้เหมาะสม
  • ไม่ต้องใช้สารจับใบ
  • ปราศจากสารพิษตกค้าง  ปลอดภัย  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม


 
 
 
   
©2012 by www.workna.com


สินค้า 0