>
ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้แนะนำธุรกิจWORKNA
workna.cop@gmail.com
0888749955
workna

 

Superoxide Dismutase (SOD): เอมไซม์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในบรรดาสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมด พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด แต่จะลดน้อยลงเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นใกล้สิ้นอายุขัย ซึ้งสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ลึกถึงระดับ DNA ภายในเซลล์
Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC): ค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ค่ายิ่งสูง ยิ่งมีประสิทธิภาพ ในการต้านอนุมูลอิสระได้มากยิ่งขึ้น
Phytonutrient: สารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในสีสันของผักและผลไม้ มีความสามารถจำเพาะในการ ดูและอวัยวะหรือระบบต่างๆ ของร่างกาย

วิธีรับประทาน : 

  • ดูแลสุขภาพองค์รวม แนะนำรับประทานก่อนอาหารวันละ 15 มล.
  • ฟื้นฟูสุขภาพแนะนำให้รับประทานก่อนอาหาร 15-30 มล. วันละ 2 เวลา (เช้า – เย็น)

 

 
 
 
   
©2012 by www.workna.com


สินค้า 0